DESIGNED BY JOOMLATD

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opiekun ds. mieszk. chronionego

Ostrów Maz. 28.03.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) , informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

  • 1. Wróbel Marta zam. Ostrów Maz. Ul. Okrzei 2/31
  • 2. Adamska Grażyna zam. Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3

Wybrano powyższe oferty Pani Marty Wróbel i Pani Grażyny Adamskiej – zgodnie z zaproszeniem do składania ofert podpisano dwie umowy.


Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP