DESIGNED BY JOOMLATD

Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty

Ostrów Maz. 17.07.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Malowanie pracowni terapeutycznych i wymianę lamp oświetleniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm)  , informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

  1. Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Dyoniziak 07-300 Ostrów Mazowiecka, Ugniewo ul. Słoneczna 16.

W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

Anna Katarzyna Kolasińska

TOP