DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do skąłdania ofert - wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm)- art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3.


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Szafy łazienkowej narożnej o wymiarach: wysokość - 190cm, szerokość - 70cm x 70cm, głębokość -30 cm; kolor szary z 4 półkami;
  2. Szafy do pralni o wymiarach wysokość: - 190 cm, szerokość - 35 cm, głębokość - 16 cm, kolor szary z 4 półkami;
  3. zabudowy tapicerowanej szerokość 280 cm wysokość ok. 100 cm (falista)w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B’ w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3 (I Piętro).

Dokumenty do pobrania :

 

.

 

 

 

 

TOP