DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - instruktor tańca

Ostrów Maz. 27.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”


Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

 

  1. Barbara Siwek zam. Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 100/3


W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.
Dziękujemy za złożenie oferty.

 

TOP