DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - wykonanie szaf do pralni i łazienki

Ostrów Maz. 29.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3”


Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęła jedna ważna oferta niżej wymieniona:

  1. Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Dyoniziak 07-300 Ostrów Mazowiecka, Ugniewo ul. Słoneczna 16.

W związku z powyższym przedmiotowa oferta została wybrana.
Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP