DESIGNED BY JOOMLATD

 

 

Akty Prawne :

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” funkcjonuje w oparciu o przepisy:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586
  • Ustawy z dnia  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
  • Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządach gminnych (Dz. u. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm._
  • Uchwały  Rady Miasta  Nr XXIX 144/2012 z dnia 13 września 2012 roku
  • Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”.

 

 

.

TOP