DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

Ostrów Maz. 02.11.2020r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

 Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

  1. Wróbel Marta zam. Ostrów Maz. Ul. Okrzei 2/31                    
  2. Adamska Grażyna zam. Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 

 Wybrano powyższe oferty Pani Marty Wróbel i Pani Grażyny Adamskiej – zgodnie z zaproszeniem do składania ofert podpisano dwie umowy.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Ci, którzy odeszli

 w naszym Domu przez lata działalności pojawiło się wielu uczestników szukających miejsca dla siebie. Miejsca, w którym znajdą swój drugi dom. Wielu z nich nie ma już wśród nas.

W dni poprzedzające Święto Zmarłych, dni trudne i bolesne chcemy wspominać ich jak najlepiej otaczając ich naszą modlitwą.

W naszych myślach i sercach pozostaną na zawsze.

 

napisała - Anna Lendzioszek  "zaczytana"
uczestniczka ŚDS.

Ostrów Maz. 27.10.2020r.

Unieważnienie  zapytania ofertowego na wykonywanie zadań pedagoga
w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonywanie zadań pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy typu „A i B”
w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ostrów Mazowiecka 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 I.  Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

Ostrów Mazowiecka 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pedagoga (dwa dni w tygodniu – łącznie 6 godz), w szczególności:

 

ŚDS na wystawie pt. "Strefa Zgniotu" w Galerii Jatki.

 FOTOREPORTAŻ

 

 Uczestnicy ŚDS wzięli udział w Narodowym Czytaniu

 FOTOREPORTAŻ

 

Pracownia muzyczna w ŚDS wzbogaciła się o nowy instrument muzyczny.

 

 

 Uczestnicy ŚDS 1 września w Starej Elektrowni odebrali statuetki za osiągnięcia sportowe.

 

 

 25.08.2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy był  wycieczce w Gospodarstwie Agroturystycznym w Płoszycach.

Gospodarze przyjęli nas bardzo ciepło, wspólnie robiliśmy podpłomyki, które piekliśmy na grillu i zjedliśmy ze smakiem. Gospodarz przewiózł nas rikszą, pokazał swoje wyroby ceramiczne, rzeźby i tętniące zielenią gospodarstwo.

FOTOREPORTAŻ

 

 II wakacyjne warsztaty garncarskie.

FOTOREPORTAŻ

 

Bitwa Warszawska 1920 r. - to już 100 lat.

 

W ŚDS TRWAJĄ PRACE NAD UTWORZENIEM PRACOWNI WITRAŻU , PÓKI CO  DZISIAJ ODBYŁY SIĘ PIERWSZE ZAJĘCIA Z WITRAŻU

FOTOREPORTAŻ

 

TOP