DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami


Z tej okazji Środowiskowy Dom Samopomocy życzy

wszystkim osobom niepełnosprawnym radości,

wytrwałości oraz pogody ducha.

Jesteśmy z Wami ...Dzień Pracownika Socjalnego


Wszystkim pracownikom socjalnym, osobom, które na co dzień spełniają obowiązki

mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych i wszystkim tym osobom,

które pomagają zwykłym ludziom radzić sobie w społeczeństwie

składamy najlepsze życzenia.

Pamiętamy o was i jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane serce."MOJA OSTRÓW"
gra na smartfony w aplikacji  Action Track

w ramach partnerstwa

w projekcie pn. "Ostrowianie świętują niepodległość".

 

Link do informacji  na Facebooku : https://bit.ly/3dpq8Qj

Kod QR  na stronie https://bit.ly/3fmhW4p

RADOŚĆ LISTOPADOWEJ NOCY
koncert uświetniający ostrowskie obchody odzyskania

niepodległości przez Polskę


10.11.2020 r. godz. 18.00

TRANSMISJA ON-LINE -> PROFIL FACEBOOK
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
OSTRÓW MAZOWIECKA 2020


11:00 MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

ZA OJCZYZNĘ I WYJŚCIE Z PANDEMII KORONAWIRUSA

12:15 ZŁOŻENIE KWIATÓW

PRZEZ DELEGACJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
POD PAMIĄTKOWYM OBELISKIEM NA PLACU WOLNOŚCI

 

 W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NARODOWYM ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

APEL
W CELU NALEŻYTEGO PRZYGOTOWANIA OBCHODÓW TEJ WIELKIEJ ROCZNICY, ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z APELEM O UDEKOROWANIE FLAGAMI SWOICH POSESJI, A TAKŻE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ZAKŁADÓW PRACY.

WÓJT GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA WALDEMAR BRZOSTEK
STAROSTA OSTROWSKI ZBIGNIEW CHRUPEK
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA JERZY BAUER

 

W związku z wciąż obowiązującym w kraju stanem epidemicznym, a co za tym idzie, ponownym zamknięciem przez Wojewodów placówek dziennego wsparcia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami do realizatorów programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

informacja dla rodziców opiekunów i uczestników
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej

Szanowni Państwo,                              

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na polecenie Wojewody Mazowieckiego stacjonarna działalność terapeutyczna Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej  zostaje zawieszona do odwołania. Jako kadra placówki mając na uwadze dobro naszych podopiecznych oraz podtrzymanie dotychczas osiągniętych celów terapeutycznych proponujemy wdrożenie w środowisku domowym następujących działań:

Ostrów Maz. 02.11.2020r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

 Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

  1. Wróbel Marta zam. Ostrów Maz. Ul. Okrzei 2/31                    
  2. Adamska Grażyna zam. Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 

 Wybrano powyższe oferty Pani Marty Wróbel i Pani Grażyny Adamskiej – zgodnie z zaproszeniem do składania ofert podpisano dwie umowy.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Ci, którzy odeszli

 w naszym Domu przez lata działalności pojawiło się wielu uczestników szukających miejsca dla siebie. Miejsca, w którym znajdą swój drugi dom. Wielu z nich nie ma już wśród nas.

W dni poprzedzające Święto Zmarłych, dni trudne i bolesne chcemy wspominać ich jak najlepiej otaczając ich naszą modlitwą.

W naszych myślach i sercach pozostaną na zawsze.

 

napisała - Anna Lendzioszek  "zaczytana"
uczestniczka ŚDS.

Ostrów Maz. 27.10.2020r.

Unieważnienie  zapytania ofertowego na wykonywanie zadań pedagoga
w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonywanie zadań pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy typu „A i B”
w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ostrów Mazowiecka 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 I.  Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

Ostrów Mazowiecka 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pedagoga (dwa dni w tygodniu – łącznie 6 godz), w szczególności:

TOP