DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

Ostrów Mazowiecka 25.10.2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 

  1. I.                   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,

2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,

3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,

4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,

5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,

6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,

7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,

8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,

9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,

10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,

11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania chronionego.

 

06.10.2019r. Odwiedziliśmy panią Natalię, która w naszym Domu Środowiskowym, prowadzi zajęcia z alpakoterapii. Spędziliśmy bardzo miłe niedzielne popołudnie.

FOTOREPORTAŻ

 

W ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Ostrów Mazowiecka pt. Kulturalna „Przystań'', Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Ostrowi Mazowieckiej 28.09.2019r. było w teatrze RAMPA na spektaklu pt. "Awantura o Basię".
Spektaklem zakończyliśmy projekt, który składał się z Festiwalu Piosenki Odczarowanej i wyjeździe do teatru. Kwota zadania wyniosła 6 000 zł. (sześć tysięcy złotych).

A. K. Kolasińska

FOTOREPORTAŻ

 

 Kolejne super zajęcia z Natalią i jej Alpakami w ŚDS Ostrów Maz..

 FOTOREPORTAŻ


Dzisiaj na zajęciach w ŚDS z panią dietetyk Agatą Pieńkos przygotowaliśmy mięso pieczone z warzywami i pęczakiem.
Danie było pyszne  :)  :)  :).

FOTOREPORTAŻ

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”  organizuje wyjazd integracyjny do miejscowości WYSZEL.

Celem wyjazdu są zajęcia edukacyjne w zagrodzie NARSENA z alpakami i ognisko  z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Startujemy 6 października 2019 /NIEDZIELA/ godzina 12.00 Parking MOSiR ul. Warchalskiego 3

 

13 września 2019 r. byliśmy na rozpoczęciu roku Stypendystów Fundacji AMF „Nasza Droga”.

FOTOREPORTAŻ

 

 20 września 2019 r. odbyła się pielgrzymka do Głogowca i Lichenia. Organizatorami wyjazdu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”.

W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy ŚDS, rodziny, wolontariusze, członkowie rodzin , Ksiądz Marek Żmijewski z Parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej oraz pracownicy.

FOTOREPORTAŻ

 

 Uczennice z Zespołu Szkół nr 1 klasa fryzjerska w Ostrowi Mazowieckiej jeden raz w miesiącu odwiedzają naszych uczestników celem dbania o ich fryzury.

Dziękujemy wychowawczyniom pani Małgosi Orłowskiej i pani Monice Łuniewskiej.

 


Kolejne zajęcia z alpakoterapi.

 

W sobotę 7 września 2019 r. uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu nasza koleżanka czytała swoje wiersze.

 


Kolejne zajęcia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w stajni Mój Konik.

FOTOREPORTAŻ

Ostrów Maz. 17.07.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Malowanie pracowni terapeutycznych i wymianę lamp oświetleniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

 

16.07.2019 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy na wycieczce w warszawskim  ZOO.

FOTOREPORTAŻ

TOP