DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

Ostrów Maz. 29.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3”

Ostrów Maz. 27.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 15.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „Alpakoterapia dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm)- art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3.


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Szafy łazienkowej narożnej o wymiarach: wysokość - 190cm, szerokość - 70cm x 70cm, głębokość -30 cm; kolor szary z 4 półkami;
  2. Szafy do pralni o wymiarach wysokość: - 190 cm, szerokość - 35 cm, głębokość - 16 cm, kolor szary z 4 półkami;
  3. zabudowy tapicerowanej szerokość 280 cm wysokość ok. 100 cm (falista)w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B’ w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3 (I Piętro).

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest
1) Prowadzenie godziny zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ostrów Maz. 07.01.2019r


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka


Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: alpakoterapię dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest


Prowadzenie alpakoterapii dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Zamawiający przewiduje dwugodzinne spotkanie 1 raz w tygodniu, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia terapeutyczne z alpakami.
Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla uczestników ŚDS typu „A i B” w Ostrowi Maz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 grupy (max 16 osób) oraz koszty dojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Termin realizacji zamówienia: 20.01.2020r.-30.06.2020r.

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań''zrealizowało zadanie publiczne pt" Lubimy Święta ".Zadanie polegało na organizacji warsztatów kulinarnych i warsztatów artystyczno -literackich .Do realizacji zadania zaprosiliśmy MBP w Ostrowi Maz. i Gabinet Dietetyczny Bonne Sante Odbyły się dwa warsztaty z robienia ozdób świątecznych i dekoracji stołów oraz cztery warsztaty z gotowania i pieczenia dietetycznych potraw świątecznych.

FOTOREPORTAŻ

Poniżej przedstawiono informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert :

  • przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka
  • przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
  • zakup artykułów biurowych
  • zakup artykułów ceramicznych (gliny, szkliwa, angoby)
  • zakup środków czystości
  • zakup tuszy i tonerów

 

18 GRUDNIA MIAŁA MIEJSCE WIGILIA W ŚDS .

19 GRUDNIA UBIERALIŚMY CHOINKĘ Z NADLEŚNICTWEM OSTRÓW MAZOWIECKA

FOTOREPORTAŻ

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego tj. „Zaproszenie do składania ofert Miasto 2020” w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie sdsostrow.pl termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 31.12.2019 r.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA


Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego tj. „Zaproszenie do składania ofert Gmina 2020” w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie sdsostrow.pl termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 31.12.2019r.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej


Przegląd Kolęd i Pastorałek  w Makowie Mazowieckim...

 

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Zmierzając do rozeznania cenowego Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” zaprasza do składania ofert na sukcesywne zakupy środków czystości (wymienionych w załącznik nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ARTYKUŁY CERAMICZNE (glina, szkliwa, angoby)

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów ceramicznych  (wymienionych w załączniku Nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

 Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

TOP