DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

 

10 i 12 lutego w ŚDS  ODBYŁY SIĘ WARSZTATY PT. ''DOM BEZ CHEMII -Naturalne Środki Czystości "

FOTOREPORTAŻ

 

9 lutego 2020 r. uczestnicy Środowiskowego  Domu Samopomocy i członkowie Stowarzyszenia ''Przystań "  byli w  Warszawie  w  teatrze   Rampa na familijnym spektaklu pt. ''Babcia mówi pa pa",który w zabawny sposób tłumaczy etapy dorastania i zachęca do odkrywania ważnych prawd życiowych oraz pomaga oswoić się z tematem dorastania.

FOTOREPORTAŻ


4.02.2020 r. po raz kolejny uczestnicy ŚDS mieli okazję odwiedzić ostrowskie Jatki. Tym razem można było tam podziwiać bardzo interesującą wystawę pani Justyny Wilczyńskiej pt. „Spojrzenia”.

FOTOREPORTAŻ


Wizyta wolontariuszek z klasy fryzjerskiej z ZS nr 1 w ŚDS.

 

Ostrów Maz. 29.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3”

Ostrów Maz. 27.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 15.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: „Alpakoterapia dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm)- art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie szaf do pralni i łazienki oraz zabudowy tapicerowanej w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego 3.


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Szafy łazienkowej narożnej o wymiarach: wysokość - 190cm, szerokość - 70cm x 70cm, głębokość -30 cm; kolor szary z 4 półkami;
  2. Szafy do pralni o wymiarach wysokość: - 190 cm, szerokość - 35 cm, głębokość - 16 cm, kolor szary z 4 półkami;
  3. zabudowy tapicerowanej szerokość 280 cm wysokość ok. 100 cm (falista)w Sali Doświadczania Świata w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B’ w budynku MOSIR przy ul. Warchalskiego 3 (I Piętro).

Ostrów Maz. 17.01.2020r.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3;07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA


I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest
1) Prowadzenie godziny zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ostrów Maz. 07.01.2019r


Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”;ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka


Zaproszenie do składania ofert


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ((t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: alpakoterapię dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest


Prowadzenie alpakoterapii dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Zamawiający przewiduje dwugodzinne spotkanie 1 raz w tygodniu, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia terapeutyczne z alpakami.
Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla uczestników ŚDS typu „A i B” w Ostrowi Maz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi 1 grupy (max 16 osób) oraz koszty dojazdu.
Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości zajęć, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Termin realizacji zamówienia: 20.01.2020r.-30.06.2020r.

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań''zrealizowało zadanie publiczne pt" Lubimy Święta ".Zadanie polegało na organizacji warsztatów kulinarnych i warsztatów artystyczno -literackich .Do realizacji zadania zaprosiliśmy MBP w Ostrowi Maz. i Gabinet Dietetyczny Bonne Sante Odbyły się dwa warsztaty z robienia ozdób świątecznych i dekoracji stołów oraz cztery warsztaty z gotowania i pieczenia dietetycznych potraw świątecznych.

FOTOREPORTAŻ

Poniżej przedstawiono informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert :

  • przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka
  • przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
  • zakup artykułów biurowych
  • zakup artykułów ceramicznych (gliny, szkliwa, angoby)
  • zakup środków czystości
  • zakup tuszy i tonerów

 

18 GRUDNIA MIAŁA MIEJSCE WIGILIA W ŚDS .

19 GRUDNIA UBIERALIŚMY CHOINKĘ Z NADLEŚNICTWEM OSTRÓW MAZOWIECKA

FOTOREPORTAŻ

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego tj. „Zaproszenie do składania ofert Miasto 2020” w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie sdsostrow.pl termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 31.12.2019 r.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA


Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego tj. „Zaproszenie do składania ofert Gmina 2020” w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie sdsostrow.pl termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 31.12.2019r.


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

TOP