DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły


Przegląd Kolęd i Pastorałek  w Makowie Mazowieckim...

 

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Zmierzając do rozeznania cenowego Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” zaprasza do składania ofert na sukcesywne zakupy środków czystości (wymienionych w załącznik nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ARTYKUŁY CERAMICZNE (glina, szkliwa, angoby)

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów ceramicznych  (wymienionych w załączniku Nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

 Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ARTYKUŁY BIUROWE

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych  (wymienionych w załączniku Nr 1.).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.   

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę TUSZY, TONERÓW   (wymienionych w załączniku Nr 1.).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.   

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

Ostrów Mazowiecka 11.12.2019 r.

I. Zamawiający

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka; Tel: 29 644 14 12

 II. Tryb postępowania

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm).

 III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2019 roku na trasie Ostrów Mazowiecka  ul. K. Warchalskiego 3 – Stok 57 - Guty Bujno 17 -  Kalinowo 12–  Nieskórz 115 -Ostrów Mazowiecka. Usługi przewozowe świadczone będą dwa razy w tygodniu (osiem razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Ostrów Mazowiecka 11.12.2019 r.

I.  Zamawiający

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka; Tel: 29 644 14 12

 II. Tryb postępowania

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm).

 III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2019 roku z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, tj: ul Taczanowskiego 9/5   -  ul. Staszica 2/3 - ul. Okrzei 13 - ul. Sikorskiego 39/1 - ul. Lubiejewska 21C/2. Usługi przewozowe świadczone będą trzy razy w tygodni (12 razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

 

Dzisiejsze zajęcia z przesympatyczną Natalią i jej alpakami w ŚDS w Ostrowi Maz.

FOTOREPORTAŻ

 

 Zajęcia z multisensoryki

 

 

19.11.2019 byliśmy w Jatkach na wystawie obrazów pani Heleny Jacyno.

 

 

Msza Święta za zmarłych uczestników ŚDS odprawiona w naszym Domu przez ks. Marka Żmijewskiego .

 FOTOREPORTAŻ

 

 

Ostrów Maz. 31.10.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

 

24.10.2019 r. grupa A  z Środowiskowego Domu Samopomocy była w Manufakturze Cukierków  i TVP 3 w Warszawie. W manufakturze produkuje się ręcznie cukierki oraz lizaki z naturalnych składników. Nasi uczestnicy samodzielnie wykonali z gorącego karmelu słodkości. Później udaliśmy się do TV Regionalnej, gdzie zwiedzaliśmy poszczególne studia, widzieliśmy proces powstawania programów telewizyjnych.

FOTOREPORTAŻ

 

23.10.2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w  XVII Turnieju  Warcabowym  . Zawodnicy walczyli o  puchar Starosty Mławskiego.  W  zawodach brało udział 39 zawodników z 15 ośrodków województwa mazowieckiego. Nasz uczestnik  Andrzej Jasionek zajął III miejsce.

FOTOREPORTAŻ

TOP