DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły


Od 7 lutego w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się zajęcia z alpakami -alpakoterapia.
Alpaki to zwierzęta spokojne o łagodnej naturze , wzbudzają dużą sympatię, są inteligentne i ciekawe otoczenia. Mają bardzo miękkie oraz przyjemne w dotyku futro , które jest hypoalergiczne, co stanowi dodatkowy atut dla alergików.

FOTOREPORTAŻ

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „przewóz osób z ŚDS typu „A i B” Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 do MOSIR Ostrów Maz. ul. Trębickiego 10”

Ostrów Maz. 28.01.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Mazowiecka 16.01.2019r.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”; UL. K. WARCHALSKIEGO 3; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów MazowieckaTel: 29 644 14 14.

II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS TYPU  „A I B” OSTRÓW MAZ. UL. K. WARCHALSKIEGO 3 DO MOSiR OSTRÓW MAZ. UL. TRĘBICKIEGO 10

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: instruktora zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)     Prowadzenie dwóch godzin zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”  w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Ostrów Maz. 16.01.2019r

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: INSTRUKTORA TAŃCA

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

1)      Prowadzenie dwóch godzin zajęć tanecznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zamawiający przewiduje jedno spotkanie tygodniowo, w ramach którego osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi będą miały prowadzone zajęcia taneczne  dostosowane do potrzeb uczestników pod okiem INSTRUKTORA TAŃCA w siedzibie ŚDS w Ostrowi Maz. przy ul. K. Warchalskiego 3.

 

Z okazji  Dnia Babci i Dziadka Środowiskowy Dom Samopomocy w dniu 15.01.2019 r. odwiedził „Dom Z Sercem” w Komorowie, gdzie wystawił sztukę Karola Dickensa pt. „Opowieść Wigilijna”.

FOTOREPORTAŻ

 

14.01.2019 ksiądz M. Żmijewski poprowadził katechezę, której tematem był chrzest św.

Ostrów Maz. 02.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka

Ostrów Maz. 02.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka

Ostrów Maz. 31.12.2018r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej


17 grudnia 2018 r. odprawiona została przez ks. Marka Żmijewskiego msza św. bożonarodzeniowa dla społeczności ŚDS i ich rodzin.

FOTOREPORTAŻ

 

14.XII. br. w ŚDS odbyła się uroczystość, na którą składały się następujące wydarzenia:

otwarcie sali poligraficznej pt. „Zatrzymać czas” z Budżetu Obywatelskiego, Mikołajki z Fundacją AMF „Nasza Droga”.

Na uroczystość przybyli goście: p. Magdalena Gawin – v-ce minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Jerzy Bauer burmistrz miasta, p. Daniel Choinka v-ce burmistrz, dr Anna Formanowicz Fundacja AMF „Nasza Droga” wraz ze współpracownikami, p. Jolanta  Ugniewska sekretarz powiatu ostrowskiego, p. Dorota Ambroziak dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, p. Robert Krajewski przewodniczący Rady miasta,  radni, kierownicy, dyrektorzy miejskich jednostek, mieszkańcy miasta, stypendyści Fundacji, uczestnicy ŚDS, rodziny, członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań”.

FOTOREPORTAŻ

TOP