DESIGNED BY JOOMLATD

Artykuły

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”; ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: usługę cateringową obejmującą przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. dwudaniowego ciepłego posiłku każdego dnia zajęć dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.


16 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych pt. „Boom, boom rurki”.

FOTOREPORTAŻ

 

W piątek, 9 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej uczestnicy zorganizowali prelekcję z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. 


5 listopada 2018 r. odprawiona była w ŚDS msza św. za zmarłych uczestników.

 

 

Wspólnie z wolontariuszami  z MDK spędziliśmy czas na zabawach  sportowych – m. in. grze w Bocce.

 

 

Wizyta w Jatkach na wystawie pt.  „Moda na Folklor”.

  FOTOREPORTAŻ

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył 19.X.2018 r. w wydarzeniu z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez  Polskę zorganizowanym przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

FOTOREPORTAŻ

 

Nasz udział w Przeglądzie Religijnym zorganizowanym przez ZSS w Starym Lubiejewie.

 

 

22.10.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy miała miejsce  prelekcja n/t segregacji odpadów, którą  prowadził  Kierownik Oddziału  Gospodarki Odpadami  pan Waldemar  Świderski.

 

20.10.2018 r. w Mławie miał miejsce XVI Turniej w Warcaby Środowiskowych Domów Samopomocy.

 

12 października 2018 roku od godziny 13.00 do godziny 17.00 w Centrum Dialogu Społecznego na ul. Partyzantów miało miejsce szkolenie dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej zmierzając do standaryzacji usług i polepszenia warunków uczestników Domu wystąpił wraz z Burmistrzem Miasta z pismem do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie środków w rozdziale 85203 na remonty w ŚDS.

 

28.09.2018 r. w piątek członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” i uczestnicy  Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z ks. M. Żmijewskim z parafii pw. WNMP wczesnym rankiem wyruszyli na pielgrzymkę do Sanktuarium w Kodniu.

FOTOREPORTAŻ


Poniżej przedstawiamy informacje o wyborach najkorzystniejszych ofert w ogłoszonych zapytaniach ofertowych :

TOP