DESIGNED BY JOOMLATD

 

 

      Dokumenty do pobrania:

 

  1. Podanie o przyjęcie do ŚDS – podpisane przez użytkownika lub – za zgodą użytkownika – jego przedstawiciela ustawowego. Lub faktycznego opiekuna (druk ustalony)
  2. Zaświadczenie lekarskie w okresie wstępnym – aktualizacja raz do roku (druk ustalony)
  3. Zaświadczenie o stanie zdrowia użytkownika, w tym wstępna ocena stanu fizycznego (opinia lekarza internisty)-przy przyjęciu, następnie 1 raz w roku – druk ustalony
  4. Ocena stanu psychicznego użytkownika, stwierdzając zasadność pobytu w ŚDS; (druki ustalone_ - opinia lekarza psychiatry/neurologa – w okresie wstępnym, aktualizacja 1 raz do roku 

 

TOP