DESIGNED BY JOOMLATD

 

18 marca 2019 r. miała miejsce katecheza, której tematem był Wielki Post.

 

            13 marca 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami grupy wsparcia, która przyjechała do Ostrowi Mazowieckiej z Warszawy, nazywa się TROP od słowa psychoTROP.

Ostrów Mazowiecka 18.03.2019 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” ul. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 

  1. I.                   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego.  w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego (7 dni w tygodniu), w szczególności:

1) wspieranie i kontrola realizacji przez Użytkownika Mieszkania Chronionego indywidualnego programu usamodzielniania,

2) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w rozwiązywaniu ich problemów,

3) współpraca i wspieranie Użytkowników Mieszkania Chronionego w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,

4) współpraca z rodziną Użytkowników Mieszkania Chronionego,

5) udzielanie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych Użytkownikom Mieszkania Chronionego,

6) mediacje w sytuacjach konfliktowych między mieszkańcami,

7) dokonywanie oceny sytuacji Użytkownika warunkującej rodzaj i zakres świadczonego wsparcia,

8) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,

9) monitorowanie pobytu Użytkowników Mieszkania Chronionego w mieszkaniu,

10) kontrola przestrzegania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Mieszkania Chronionego, przez Użytkowników Mieszkania Chronionego,

11) nadzór nad organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem mieszkania chronionego, poprzez zakaz dokonywania jakichkolwiek remontów oraz technicznych przeróbek urządzeń będących

Jeśli potrzebujesz wsparcia, porady, przeżyłeś kryzys psychiczny przyjdź na spotkanie


13 marca 2019 r. godzina 11.00


do Starej Elektrowni, ul. 11 listopada 7, Ostrów Mazowiecka

 

Uczestnicy ŚDS i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” uczcili Tłusty Czwartek zabawą karnawałową w Restauracji Kardamon w Broku.

FOTOREPORTAŻ

 

W związku ze Światowym Dniem Depresji  przypadającym na dzień 23 lutego,  Środowiskowy Dom Samopomocy i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało 22 lutego w Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7 spotkanie z psychologiem na temat: „Twarze depresji”.

FOTOREPORTAŻ


Twarze depresji Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.

Zapraszamy na prelekcję i warsztaty w dniu 22.02.2019 r. /piątek/

w godzinach od 12.00 do 16.00

Miejsce: Stara Elektrownia Ul. 11 Listopada 7; Ostrów Mazowiecka

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu: A i B

i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”

 

11.02.2019 r. w Dniu Chorego ustanowionym przez św. Jana Pawła II odbyła się w ŚDS katecheza z  Namaszczeniem Chorych, którą prowadził ks. Marek Żmijewski.


6 lutego dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej wraz z wychowawcami odwiedziły pracownię ''Zatrzymać Czas". Podzieleni zostali na dwie grupy, jedna została w pracowni, druga przebywała w Sali Doświadczania Świata.

FOTOREPORTAŻ


Od 7 lutego w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się zajęcia z alpakami -alpakoterapia.
Alpaki to zwierzęta spokojne o łagodnej naturze , wzbudzają dużą sympatię, są inteligentne i ciekawe otoczenia. Mają bardzo miękkie oraz przyjemne w dotyku futro , które jest hypoalergiczne, co stanowi dodatkowy atut dla alergików.

FOTOREPORTAŻ

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 28.01.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „instruktor zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”

Ostrów Maz. 28.01.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „przewóz osób z ŚDS typu „A i B” Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 do MOSIR Ostrów Maz. ul. Trębickiego 10”

Ostrów Mazowiecka 16.01.2019r.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYPU „A i B”; UL. K. WARCHALSKIEGO 3; 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

I. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”; ul. K. Warchalskiego 3; 07-300 Ostrów MazowieckaTel: 29 644 14 14.

II. Tryb postępowania Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).

III. Przedmiot zapytania ofertowego: PRZEWÓZ OSÓB Z ŚDS TYPU  „A I B” OSTRÓW MAZ. UL. K. WARCHALSKIEGO 3 DO MOSiR OSTRÓW MAZ. UL. TRĘBICKIEGO 10

TOP