DESIGNED BY JOOMLATD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Artykuły ceramiczne 2020

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ARTYKUŁY CERAMICZNE (glina, szkliwa, angoby)

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B”  w Ostrowi Mazowieckiej   w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów ceramicznych  (wymienionych w załączniku Nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

 Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

 Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod  nr telefonu 29 64414 12  godz. od 8.00 do 16.00. Prosimy o doręczenie oferty osobiście, bądź przesłanie listownie,

lub emailem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej do dnia  27 grudnia 2019 roku.

 

Pełny tekst ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT :

 

.

 

TOP