DESIGNED BY JOOMLATD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Środki czystości 2020

Ostrów Maz. 11.12.2019r.

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z  art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986  z późn. zm.)

Zmierzając do rozeznania cenowego Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” zaprasza do składania ofert na sukcesywne zakupy środków czystości (wymienionych w załącznik nr 1).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły własnym środkiem transportu w terminie wskazanym w ofercie.

Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

Termin wykonania zamówienia od 02.01.2020r do 31.12.2021r.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod  nr telefonu 29 64414 12  godz. od 8.00 do 16.00. Prosimy o doręczenie oferty osobiście, bądź przesłanie listownie, lub emailem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej do dnia  27 grudnia 2019 roku.

Pełny tekst ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT :

.

 

TOP