DESIGNED BY JOOMLATD

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert

Poniżej przedstawiono informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert :

 • przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka
 • przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
 • zakup artykułów biurowych
 • zakup artykułów ceramicznych (gliny, szkliwa, angoby)
 • zakup środków czystości
 • zakup tuszy i tonerów

Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęła jedna ważna oferta:

 1. Sklep Spożywczo -Przemysłowy Barbara Jankowska
 2. Transport Turystyczny Zawistowscy Małgorzata Gruszecka

Wybrano ofertę cenową firmy Sklep Spożywczo -Przemysłowy Barbara Jankowska

Dziękujemy za złożenie oferty.
 

Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: przewóz osób z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęła jedna ważna oferta:

 1. Sklep Spożywczo -Przemysłowy Barbara Jankowska

Wybrano ofertę cenową firmy Sklep Spożywczo - Przemysłowy Barbara Jankowska
Dziękujemy za złożenie oferty.


Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup artykułów biurowych
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

 1. MIMAR Maria Głębocka
 2. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki

Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy MIMAR Maria Głębocka
Dziękujemy za złożenie oferty.


Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup artykułów ceramicznych (gliny, szkliwa, angoby)
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

 1. MIMAR Maria Głębocka
 2. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki

Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy MIMAR Maria Głębocka
Dziękujemy za złożenie oferty.


Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup środków czystości
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

 1. MIMAR Maria Głębocka
 2. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki
 3. RAMIS Krzysztof Swaczyna

Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy RAMIS Krzysztof Swaczyna.
Dziękujemy za złożenie ofert.


Ostrów Maz. 02.01.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zakup tuszy i tonerów
Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

 1. MIMAR Maria Głębocka
 2. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy – Krzysztof Ostromecki

Wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową firmy MIMAR Maria Głębocka
Dziękujemy za złożenie oferty.

 


 

 

 

 

 

TOP