DESIGNED BY JOOMLATD

Zaproszenie do składania ofert - Pedagog

Ostrów Mazowiecka 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm) - art. 4 pkt 8.

 I. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań pedagoga w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pedagoga (dwa dni w tygodniu – łącznie 6 godz), w szczególności:

  • poradnictwa pedagogicznego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej,
  • diagnozy pedagogicznej uczestników,
  • zapewnienia uczestnikom wsparcia poprzez stałą, fachową pomoc i opiekę
  • współpracy z rodzinami i opiekunami uczestników;
  • współudział w wymianie i gromadzeniu informacji o uczestnikach na podstawie wspólnych obserwacji zespołu wspierająco-aktywizującego,
  • współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

 Termin składania ofert do 27 października 2020 r. do godz. 12:00. Miejsce składania ofert: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Dokumenty do pobrania :

 

 

 

 

 

 

TOP