DESIGNED BY JOOMLATD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - opiekuna ds. mieszkania chronionego

Ostrów Maz. 02.11.2020r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: wykonywanie zadań opiekuna ds. mieszkania chronionego w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

 Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 ostrów Mazowiecka na podstawie art. 4 pkt 8.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z pożn. zm), informuje że wpłynęły następujące ważne oferty:

  1. Wróbel Marta zam. Ostrów Maz. Ul. Okrzei 2/31                    
  2. Adamska Grażyna zam. Ostrów Maz. ul. K. Warchalskiego 3 

 Wybrano powyższe oferty Pani Marty Wróbel i Pani Grażyny Adamskiej – zgodnie z zaproszeniem do składania ofert podpisano dwie umowy.

Dziękujemy za złożenie oferty.

TOP