DESIGNED BY JOOMLATD

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - wydłuzenie terminu składania wnosków

 

W związku z wciąż obowiązującym w kraju stanem epidemicznym, a co za tym idzie, ponownym zamknięciem przez Wojewodów placówek dziennego wsparcia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami do realizatorów programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zapotrzebowania realizatorów programu na środki w ramach modułu III przyjmowane są przez PFRON do dnia 30 listopada 2020 r. W związku z wprowadzeniem powyższych terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w Module III programu okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

 

Tym samym zmianie uległ wzór wniosku. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków z tytułu zamknięcia placówki dziennego wsparcia, której działalność została zawieszona do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, bądź właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR, MOPR/MOPS.

TOP